Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

Εγκύκλιοι

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

Δημοσίευση στο ΦΕΚ της ΠΟΛ.1020/17-1-2014 - Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1279/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων "Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014" (ΦΕΚ τ.Β΄ 74/20-1-2014)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Αριστοτέλους 22, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 221127, +30 2310 270968, Fax: +30 2310 263139