Πλειστηριασμοί

26/06/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.308/23-6-17 - Παύση της αποχής των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών

download περισσότερα
23/06/2017

Αρ.Πρωτ.:743/21-6-2017. Θέμα:«Διενέργεια πλειστηριασμών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (Ν.4475/2017 και Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμ.πρωτ.46904 & 41756/2017)»

download περισσότερα
21/06/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.304/20-6-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

download περισσότερα
20/06/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.296/16-6-17 - Συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

download περισσότερα
13/06/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.293/13-6-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

download περισσότερα
09/06/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.281/8-6-17 - Πλειστηριασμοί-Καταγγελία Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας

download περισσότερα
06/06/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.274/6-6-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

download περισσότερα
31/05/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.264/31-5-17 - Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.41756οικ/26-5-2017 στο ΦΕΚ τ.Β΄ 1884/30-5-2017)

download περισσότερα
30/05/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.260/30-5-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

download περισσότερα
24/05/2017

Αρ.Πρωτ.:489/19-5-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού»

download περισσότερα
23/05/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.249/23-5-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

download περισσότερα
23/05/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.248/22-5-17 - Ανάρτηση αναπλειστηριασμών στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

download περισσότερα
09/05/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.221/9-5-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

download περισσότερα
09/05/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.222/9-5-17 - Αποκατάσταση προβλήματος λειτουργίας της ιστοσελίδας ανάρτησης πλειστηριασμών

download περισσότερα
08/05/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.220/5-5-17 - Προσωρινό πρόβλημα λειτουργίας της ιστοσελίδας ανάρτησης πλειστηριασμών

download περισσότερα
02/05/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.211/2-5-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

download περισσότερα
25/04/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.199/25-4-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

download περισσότερα
19/04/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.194/18-4-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

download περισσότερα
11/04/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.184/11-4-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Μεγ.Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

download περισσότερα
04/04/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.175/4-4-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

download περισσότερα
28/03/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.165/28-3-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

download περισσότερα
23/03/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/23-3-2017. ΠΟΛ.1041/2017 – «Κοινοποίηση των διατάξεων του ογδόου άρθρου του άρθρου 1 του ν.4335/2015 (ΦΕΚ 87Α/23-07-2015), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική Εκτέλεση, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985)»

download περισσότερα
22/03/2017

Αρ.Πρωτ.:248/22-3-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση εγκυκλίου της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με το ν.4335/2015 για την Αναγκαστική Εκτέλεση (ΠΟΛ.1041/20-3-2017)»

download περισσότερα
21/03/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.148/20-3-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

download περισσότερα