Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

Εγκύκλιοι

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

Γνωμοδοτήσεις Εισαγγελέων - Ν.Σ.Κ. κλπ.

 • 24/03/2008
  Αρ.Πρωτ.:269/24-3-2008. Θέμα:«Χαρακτηρισμός εγγράφου ως δημοσίου, για την απόδειξη παλαιότητας στον αντικειμενικό προσδιορισμό αξίας κτισμάτων»
  download περισσότερα
 • 20/02/2008
  Αρ.Πρωτ.:179/20-2-2008. Θέμα:«Διατήρηση ή μη της αυτοτέλειας συνεχόμενων γηπέδων που αποκτήθηκαν με διαφορετικούς τίτλους από τον ίδιο ιδιοκτήτη»
  download περισσότερα
 • 24/01/2008
  Αρ.Πρωτ.:70/24-1-2008. Θέμα:«Παράσταση δικηγόρου σε πολυπρόσωπες συμβάσεις. Αριθ.Γνωμ.1/28-1-88 Εισ. Α.Π. (Παν. Ταρασουλέα)»
  download περισσότερα
 • 20/11/2007
  Αρ.Πρωτ.:1085/20-11-2007. Θέμα:«Μεταφορά συντελεστή δόμησης (Απόφαση υπ' αριθμ.2366/2007 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας)»
  download περισσότερα
 • 23/01/2007
  Αρ.Πρωτ.:81/22-1-2007. Θέμα:«Παραλαβή δήλωσης ΦΜΑ από τον υπερθεματιστή, σε περίπτωση που κατά του οφειλέτη επιβλήθηκαν μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 172/2006)»
  download περισσότερα
 • 22/01/2007
  Αρ.Πρωτ.:76/22-1-2007. Θέμα:«Κατάσχεση εις χείρας τρίτου από το Δημόσιο»
  download περισσότερα
 • 22/11/2006
  Αρ.Πρωτ.:1266/22-11-2006. Θέμα:«Ελάχιστο όριο κατάτμησης μεταβιβαζομένου τμήματος αγροτεμαχίου εντός ΖΟΕ, με σκοπό τη συνένωσή του με όμορο αγροτεμάχιο»
  download περισσότερα
 • 21/11/2006
  Αρ.Πρωτ.:1270/21-11-2006. Θέμα:«Γνωμοδότηση Εισαγγελίας Αρείου Πάγου σχετικά με τις ένορκες βεβαιώσεις»
  download περισσότερα
 • 01/03/2006
  Αρ.Πρωτ.:130/1-3-2006. Θέμα:«Καταβολή συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων κατά τη σύνταξη πράξης λήψης δανείου από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση»
  download περισσότερα
 • 18/10/2005
  Αριθ.Πρωτ.:836/18-10-2005. Θέμα:«Εφαρμογή των νέων άρθρων 954 και 1003 ΚΠολΔ στις εκκρεμείς υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης»
  download περισσότερα
 • 19/05/2005
  Αριθ.Πρωτ.455/19-5-05. Θέμα:«Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.1/2005 γνωμοδότησης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, σχετικά με το δικαίωμα υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων από αλλοδαπούς, των οποίων η άδεια παραμονής έχει λήξει»
  download περισσότερα
 • 02/05/2005
  Υπ’ αριθμ.348/2004 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. «Εφαρμογή διατάξεων άρθρ.4 ν.3127/03 στα δημόσια κτήματα κατά τη κτηματολογική διαδικασία»
  download περισσότερα
 • 01/04/2005
  Υπ' αριθμ. 617/2004 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. «Μη εφαρμογή της αυτοτελούς φορολόγησης κατά τη σύσταση συμβολαιογραφικής εταιρίας.....»
  download περισσότερα
 • 15/03/2005
  Υπ’ αριθμ.637/2004 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. «Απαλλαγή πρώτης κατοικίας από εν διαστάσει σύζυγο»
  download περισσότερα
 • 01/03/2005
  Υπ’ αριθμ.622/2004 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. «Φορολόγηση ημιυπαίθριων και λοιπών βοηθητικών χώρων»
  download περισσότερα
 • 17/02/2005
  Αριθ.Πρωτ.:99/17-2-2005. Θέμα:«Υπ' αριθμ.πρωτ.Οικ.8200/27.1.2005 έγγραφο του Ν.Σ.Κ., που αφορά: α) Διανομή αποζημίωσης απαλλοτριωθέντος ενυπόθηκου ακινήτου β) Διανομή ασφαλιστικής αποζημίωσης ενυπόθηκου ακινήτου γ) Προθεσμία αναγγελίας και προβλεπόμενες επιδόσεις στο Δημόσιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις περιπτώσεις α και β»
  download περισσότερα
 • 26/07/2004
  Αριθ.Πρωτ.:559/26-07-2004. Θέμα:«Σύνταξη κατακυρωτικής εκθέσεως σχετικά με δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό (Αριθ. Γνωμ. 10/2004)»
  download
 • 11/06/2004
  Αριθ.Πρωτ.:_/11-06-2004. Θέμα:«Δικαιώματα Συμβολαιογράφων σε μεταβίβαση ακινήτων από τράπεζα στη θυγατρική της (Αριθ. Γνωμ. 10/2003 (Ολομέλεια Α.Π.))»
  download
 • 10/03/2004
  Αριθ.Πρωτ.:139/10-3-2004. Θέμα:«Υπ’ αριθμ.2/4.2.2004 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κ.Χαράλαμπου Παπαγεωργίου, σύμφωνα με την οποία, τα συμβολαιογραφικά έγγραφα αποτελούν τίτλους εκτελεστούς ανεξάρτητα αν σε αυτά περιέχεται ή όχι ρήτρα περί εκτελεστότητάς τους»
  download περισσότερα
 • 28/01/2004
  Αρ.Πρωτ.:65/28-01-2004. Θέμα:«Κτηματολόγιο - υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων»
  download
 • 25/07/2003
  Αριθ.Πρωτ.:526/25-07-2003. Θέμα:«Έννοια επιδικίας-γένεση φορολογικής υποχρέωσης όταν συντρέχει επιδικία»
  download
 • 18/06/2003
  Αριθ.Πρωτ.:388/18-6-2003. Θέμα:«Απαλλαγή πρώτης κατοικίας για δεύτερη φορά σε διαζευγμένη (ΠΟΛ 1075/2003)»
  download
 • 12/06/2003
  Αριθ.Πρωτ.:409/12-6-2003. Θέμα:«Απαλλαγή πρώτης κατοικίας κατά την αγορά οικοπέδου σε οικισμό με δικό του ρυμοτομικό σχέδιο»
  download
 • 18/04/2003
  Αριθ.Πρωτ.:294/18-4-2003. Θέμα:«Απάντηση σε αναφορά»
  download
 • 02/04/2003
  Αριθ.Πρωτ.:222/2-4-2003. Θέμα:«Η επιστροφή μέρους καταβληθέντος φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων λόγω ατονίας αναβλητικής αίρεσης δεν είναι νόμιμη (ΠΟΛ 1033/2003)»
  download
 • 05/03/2003
  Αριθ.Πρωτ.:161/5-3-2003. Θέμα:«Κατάσχεση ψιλής κυριότητας ακινήτου σε περίπτωση συνένωσης της επικαρπίας πριν από τη διενέργεια πλειστηριασμού (ΠΟΛ 1014/2003)»
  download
 • 27/02/2003
  Αριθ.Πρωτ.:_/27-02-2003. Θέμα:«Νόμιμη η αποδοχή από δωρεοδόχο προς σύμβαση συμβάσεως δωρεάς επικαρπίας αιτία θανάτου (Αριθ. Γνωμ. 87/2003 (Ν.Σ.Κ.))»
  download
 • 06/02/2003
  Αριθ.Πρωτ.:54/06-02-2003. Θέμα:«Δωρεά προς μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο (Αριθ. Γνωμ. ΠΟΛ 1282/2003)»
  download
 • 14/01/2003
  Αριθ.Πρωτ.:18/14-1-2003. Θέμα:«Κατάργηση φόρου κληρονομιάς στο Ισραήλ εφόσον έχει πράγματι ως αποτέλεσμα τη μη επιβολή του εν λόγω φόρου σε βάρος ελληνικών κοινωφελών νομικών προσώπων (ΠΟΛ 1261/2002)»
  download
 • 03/09/2002
  Αριθ.Πρωτ.:727/3-9-2002. Θέμα:«Δημοσιεύσεις των περιλήψεων της εκθέσεως κατασχέσεων (Αριθ. Γνωμ. 2/1999)»
  download
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Αριστοτέλους 22, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 221127, +30 2310 270968, Fax: +30 2310 263139