Αναστολή λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Νεάπολης από 4 έως 16 Μαρτίου 2021

Αποφάσεις αναστολής λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Νεάπολης από 4 έως 16 Μαρτίου 2021