Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 13 έως 19 Απριλίου 2021

Απόφαση λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 13 έως 19-4-2021