Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 19 έως 26 Απριλίου 2021

Απόφαση λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 19 έως 26-4-2021