Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 20 έως 29 Μαρτίου 2021

Απόφαση λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 20 έως 29-3-2021