Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 26 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2021

Απόφαση λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 26-4-2021 έως 3-5-2021