Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης από 16 έως 22 Μαρτίου 2021

Απόφαση λειτουργίας Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης από 16 έως 22-3-2021