Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης από 19 έως 26 Απριλίου 2021

Απόφαση λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης από 19 έως 26-4-2021