Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης από 29 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2021

Απόφαση λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης από 29-3-2021 έως 5-4-2021