Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης από 3 έως 10 Μαΐου 2021

Απόφαση λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης από 3 έως 10-5-2021