Λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς έως τις 22 Μαρτίου 2021

Αποφάσεις λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς έως τις 22-3-2021