Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Επικράτεια από 5 έως 12 Απριλίου 2021

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 1308/3-4-2021: Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2-4-2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00