Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Επικράτεια από 16 έως 22 Μαρτίου 2021

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 996/13-3-2021: Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12-3-2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00