Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς έως τις 18 Ιανουαρίου 2021

Απόφαση λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 11 έως 18-1-2021