Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς έως τις 1 Μαρτίου 2021

Απόφαση λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 15-2-2021 έως 1-3-2021