Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 16 έως 26 Ιουλίου 2021

Απόφαση λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 16 έως 26-7-2021