Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 22-2-2021 έως 1-3-2021

Απόφαση λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 22-2-2021 έως 1-3-2021