Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 7 έως 14 Ιουνίου 2021

Απόφαση λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς από 7 έως 14-6-2021