Λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης από 9 έως 25 Οκτωβρίου 2021

Απόφαση λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης από 9 έως 25 Οκτωβρίου 2021