Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Επικράτεια από 7 έως 14 Ιουνίου 2021

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 2366/5-6-2021: Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/4-6-2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00