Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Επικράτεια από 13 έως 20 Σεπτεμβρίου 2021

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 4206/12-9-2021: Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10-9-2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00