Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Επικράτεια από 9 έως 25 Οκτωβρίου 2021

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 4674/8-10-2021: Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/7-10-2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00