Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Επικράτεια από 16 έως 26 Ιουλίου 2021

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 3117/16-7-2021: Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/15-7-2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00