Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Επικράτεια από τις 11 έως τις 18 Ιανουαρίου 2021

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 30/8-1-2021: Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8-1-2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00