Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.132/19-3-2020 - Συναλλαγή με το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας

sima_sesse                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

          Αριθμ. Πρωτ. 132

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Συναλλαγή με το Δ.Δ.Δ. κατά τη διάρκεια της πανδημίας

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, ανακοίνωση του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων, σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή με πολίτες και ασφαλισμένους από 16-3-2020 θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Η ανακοίνωση δίνει αναλυτικές πληροφορίες για τη σχετική διαδικασία καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος.   

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας