Δασικές Διατάξεις

02/04/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.118/31-3-2021 - Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας-Νέο ενημερωτικό δελτίο με συμπλήρωση

download περισσότερα
30/03/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.112/29-3-2021 - Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

download περισσότερα
23/03/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 8η/22-3-2021 - Ανάρτηση δασικών χαρτών στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής – Πρόσκληση προς υποβολή αντιρρήσεων – Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης και εκ νέου ανάρτηση του

download περισσότερα
12/03/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.82/11-3-2021 - Τροποποίηση ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για το σύνολο της Π.Ε Χαλκιδικής και εκ νέου ανάρτηση καθώς πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

download περισσότερα
02/03/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.66/2-3-2021 - Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη για το σύνολο της Π.Ε Χαλκιδικής και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχόμενου του

download περισσότερα
22/02/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.49/19-2-2021 - Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, του συνόλου της Π.Ε. Άρτας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

download περισσότερα
15/02/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.44/12-2-2021 - Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού της Π.Ε. Κοζάνης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

download περισσότερα
09/02/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.35/8-2-2021 - Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη των Δημοτικών Ενοτήτων - Κοινοτήτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

download περισσότερα
01/02/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.21/29-1-2021 - Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη των Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης της Π.Ε. Γρεβενών

download περισσότερα
01/02/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.20/29-1-2021 - Ανάρτηση δασικού χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων της Π.Ε. Σερρών

download περισσότερα
26/01/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.9/18-1-2021 - Ανάρτηση του δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας – πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

download περισσότερα
26/01/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.97/22-1-2021 - Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη των Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών της Π.Ε. Φλώρινας

download περισσότερα
04/09/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 25η/3-9-2020 - Οδηγία Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ: Μη απαίτηση επισύναψης πιστοποιητικών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, στις πράξεις αποδοχής κληρονομίας

download περισσότερα
02/09/2020

Αρ.Πρωτ.:615,616,617/26-8-2020. Θέμα:«Ανακοινώσεις σχετικά με την αναμόρφωση και την εκ νέου κατάρτιση δασικών χαρτών»

download περισσότερα
27/07/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.317/24-7-2020 - Πρόσκληση για αναμόρφωση των δασικών χαρτών Δράμας

download περισσότερα
24/07/2020

Αρ.Πρωτ.:574/23-7-2020. Θέμα:«Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας»

download περισσότερα
22/07/2020

Δελτίο Τύπου - Υποβολή στοιχείων και εγγράφων ατομικών διοικητικών πράξεων για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών από τις Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

download περισσότερα
22/07/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.312/20-7-2020 - Μερική κύρωση δασικών χαρτών σε περιοχές της Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

download περισσότερα
25/05/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.245/22-5-2020 - Μερική κύρωση δασικού χάρτη Ηγουμενίτσας

download περισσότερα
15/05/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 19η/14-5-2020 - Μη απαίτηση επισύναψης πιστοποιητικών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 όπως ισχύει στις πράξεις αποδοχής κληρονομίας

download περισσότερα
12/05/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/11-5-2020 - Επισκόπηση διατάξεων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος Ν.4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»

download περισσότερα
13/04/2020

Αρ.Πρωτ.:301/10-4-2020. Θέμα:«Μερική κύρωση δασικού χάρτη της Π.Ε. Πέλλας»

download περισσότερα
04/03/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 8η/28-2-2020 «Μη επιβολή κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α' 62), 4014/2011 (Α' 209) και 4178/2013 (Α' 174) σύμφωνα με το άρ.105 παρ.4 Ν.4495/2017»

download περισσότερα
28/02/2020

Αρ.Πρωτ.:184/28-2-2020. Θέμα:«Μερική κύρωση δασικού χάρτη ΟΤΑ της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα