Αρ.Πρωτ.:601/20-11-2019. Θέμα:«Πιστοποιητικό δασικού χαρακτήρα έκτασης»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 20-11-2019

          Αρ.πρωτ.601

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

             Θέμα: Πιστοποιητικό δασικού χαρακτήρα έκτασης

  

 Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.61889/30-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με το έγγραφο και τη νομοθετική διάταξη που αναφέρονται σε αυτό, για την ενημέρωσή σας.

 

                                         Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                              Η Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας

                 Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου               Θεανώ Μαρέτη