Κύρωση δασικού χάρτη Δήμων Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας

Η με αριθμ.406250/2022 (ΦΕΚ τ.Δ΄ 895/28-11-2022) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Κύρωση δασικού χάρτη Δήμων Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας»