Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.317/24-7-2020 - Πρόσκληση για αναμόρφωση των δασικών χαρτών Δράμας

sima_sesse                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020

           Αριθμ. πρωτ. 317

                                           Προς

                                           Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                           της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για αναμόρφωση των δασικών χαρτών Δράμας

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8404/22-7-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με το οποίο κοινοποιείται η ταυτάριθμη Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Δράμας για προσκόμιση στοιχείων και εγγράφων από κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την αναδιαμόρφωση των δασικών χαρτών της προαναφερθείσας περιοχής.

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δράμας βρίσκεται στη μορφή .pdf)