Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.58/7-2-2020 - Μερική κύρωση δασικών χαρτών

sima_sesse                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2020

          Αριθμ. Πρωτ. 58

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Θέμα: «Μερική κύρωση δασικών χαρτών»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με σχετικές αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ (Δ΄45 / 03.02.2020) κυρώθηκαν μερικώς σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 3889/2010 οι δασικοί χάρτες σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα:

1) με την υπ’ αριθ. 496/24 Ιανουαρίου 2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του δήμου Κρωπίας Αττικής.

2) με την υπ’ αριθ. 495/24 Ιανουαρίου 2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κυρώθηκαν μερικώς οι δασικοί χάρτες

α) του δήμου Χαλανδρίου και

β) των δημοτικών ενοτήτων:

αα) Γλυκών Νερών και Παιανίας του Δήμου Παιανίας,

ββ) Σπάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας,

γγ) Χολαργού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας