Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.126/5-4-2021 - Παρουσίαση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.)

sima_sesse                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 5 Απριλίου 2021

       Αριθμ. Πρωτ. 126

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                        της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Παρουσίαση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.)»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σ’ εκτέλεση της από 26-3-2021 ομόφωνης απόφασης της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και μετά από σχετική συνεννόηση, την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, από εκπροσώπους της ΑΑΔΕ, παρουσίαση της εφαρμογής της «ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων – Δήλωση Φ.Μ.Α.» (υπ’ αριθμ. 1031/2021 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ) στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας, προκειμένου να ενημερωθούν στη συνέχεια όλα τα μέλη των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιος Πιτσιλής αντιφώνησε τον Πρόεδρο της ΣΕΣΣΕ και εξήγησε γιατί πρέπει να υλοποιηθεί το νέο σύστημα με τη συμμετοχή των συμβολαιογράφων.  Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και μετά από αυτήν εκφράστηκαν παρατηρήσεις και υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες συμβολαιογράφους μέλη των Δ.Σ. των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας αναφορικά με τη λειτουργικότητα του συστήματος καθώς όπως επίσης και για ζητήματα όπως λ.χ. για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας, και διατυπώθηκαν προτάσεις και απόψεις για τη βελτίωση της εφαρμογής.

Από την πλευρά της ΑΑΔΕ επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά αυτό που ήδη διατυπώνεται στην υπ’ αριθ. 1031/2021 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ ότι την ευθύνη για την υποβολή της δήλωσης ΦΜΑ ήτοι την ευθύνη έναντι της Πολιτείας για την δήλωση έχουν αποκλειστικά οι συμβαλλόμενοι.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμβολαιογράφων που έλαβαν το λόγο ήταν ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής δήλωσης ΦΜΑ στο υπάρχον στάδιο ανάπτυξής της, όπως παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους της ΑΑΔΕ, δείχνει ότι είναι λειτουργική ενώ δεν εκφράστηκε ουδεμία αρνητική άποψη για την εφαρμογή παρά μόνον παρατηρήσεις και προτάσεις για τη χρηστικότητά της.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής δήλωσης ΦΜΑ άμεσα θα επιδειχθεί και στα μέλη των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της των ΔΣ των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας επιφυλάχτηκαν να συμβάλουν στη βελτίωση της εφαρμογής με σχετικές προτάσεις και παρατηρήσεις τους, συμφωνώντας άπαντα σε αυτό.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας