Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 66η/27-12-2019 «Πληρωμή φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις Δ.Ο.Υ.»

sima_sesse                            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 66η

                            ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

       Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2019

       Αριθμ. Πρωτ. 544

                                        Προς

                                                                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                        της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX          : 210 384 8335

Email        : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Θέμα: « «Πληρωμή Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων στις Δ.Ο.Υ.».

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα έγγραφο του Γενικού Δ/ντη Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Διευθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 1.Διεύθυνση Εισπράξεων 2. Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ κ. Ευθυμίου Σαΐτη, με θέμα την πληρωμή Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου στις ΔΟΥ,

η καταβολή του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.), για τις 30/12/2019 και 31/12/2019, δύναται να πραγματοποιηθεί στις Δ.Ο.Υ. με την προσκόμιση τραπεζικής επιταγής, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην ΠΟΛ. 1212/2012, όπως ισχύει, και για λόγους εξαιρετικής ανάγκης για την οποία απαιτείται η εμφάνιση της πληρωμής του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) στο σύστημα taxis εντός του έτους 2019.

Στις περιπτώσεις αυτές, και μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι Δ.Ο.Υ. βεβαιώνουν την εξόφληση του φόρου επί του σώματος της υποβληθείσας δήλωσης Φ.Μ.Α., προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου.

 

                                                              Με τιμή

                              Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας

                         Γεώργιος Ρούσκας                     Θεόδωρος Χαλκίδης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη μορφή .pdf)