Αρ.Πρωτ.:489/18-6-2020. Θέμα:«Παράταση δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου που έχουν προεκτίμηση από Δ.Ο.Υ.»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 18-6-2020

        Αριθμ.πρωτ.489

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

       Θέμα: Παράταση δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου που έχουν προεκτίμηση από Δ.Ο.Υ.

 

  Σας γνωρίζουμε ότι αποστείλαμε έγγραφο στον Υφυπουργό Οικονομικών κ.Βεσυρόπουλο, σχετικά με το άνω θέμα και με το εξής περιεχόμενο:

«Αναγνωρίζουμε την σημαντική υποστήριξή σας στον κλάδο, με τις επιτυχημένες παρεμβάσεις σας και ως γνώστης της φορολογικής καθημερινότητας και ευχαριστούμε θερμά.

Θα θέλαμε όμως να σας επισημάνουμε ένα σημείο που θα μπορούσε, με παρέμβασή σας να διορθωθεί.

Σήμερα, με το ισχύον νομικό καθεστώς, για δηλώσεις εκτός αντικειμενικού, όπου δηλαδή έχουμε εκτίμηση, η διάρκεια ισχύος της εκτίμησης αυτής είναι 3 μήνες. Μετά την πάροδο των τριών αυτών μηνών και εάν δεν έχει υπογραφεί το συμβόλαιο, οι δηλώσεις πρέπει να αντικατασταθούν με νέες.

Αυτό, είχε μια λογική όταν η ανάπτυξη προχωρούσε με ραγδαία βήματα και οι τιμές των ακινήτων εκτοξεύονταν από την μια μέρα στην άλλη. Κάτω από την συγκυρία όμως όλων των τελευταίων ετών, και ειδικά μετά την λαίλαπα του κορωνοϊού, η διαδικασία αυτή της αντικατάστασης των δηλώσεων με εκτίμηση μετά την παρέλευση του τριμήνου έχει καταντήσει ένας γολγοθάς, τόσο για την Υπηρεσία που επανέρχεται απλά να επιβεβαιώσει την εκτίμηση όσο και για τους συμβολαιογράφους και φορολογούμενους οι οποίοι πρέπει να συντάξουν και να προσκομίσουν ακυρωτικές δηλώσεις των παλαιών και νέες δηλώσεις που απλά επαναλαμβάνουν τις παλιές, με νέα νούμερα δηλώσεων. Η διαδικασία αυτή, εκτός από χρονοβόρα, σε πολλές περιπτώσεις έχει και μεγάλο κόστος για τον πολίτη-φορολογούμενο, διότι οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στις αρμόδιες για το ακίνητο Δ.Ο.Υ. που μπορεί να είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την κατοικία του.

Θεωρούμε ότι ο χρόνος ισχύος της εκτίμησης για τα ακίνητα εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας και για όσο διάστημα ακόμη θα διαρκέσει αυτό το καθεστώς μέχρι την ισχύ των αντικειμενικών αξιών σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να επανακοθοριστεί στο χρονικό διάστημα του έτους, που είναι ο λογικός χρόνος που μια αγοραία αξία διατηρείται συνήθως.

Αυτό θα ελαφρύνει κατά πολύ τον φόρτο των υπηρεσιών και των συναλλασομένων και θα διευκολυνθούν οι συναλλαγές απαλλασσόμενες από περιττή γραφειοκρατία, χωρίς να διακυβεύεται απώλεια εσόδων για το δημόσιο.

Με την πεποίθηση ότι πάντα έχουμε ένα ευήκοο ούς για τα θέματα που από κοινού απασχολούν την φορολογική διοίκηση, τον συμβολαιογραφικό κλάδο και τους πολίτες».

 

                                   Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                                  Η Πρόεδρος                                                    

                                     Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου