Αρ.Πρωτ.:653/16-11-2021. Θέμα:«Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατ’ αρθρ.12 του Κ.Φ.Δ.»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 16-11-2021

         Αριθμ.πρωτ.653

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

           Θέμα: Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατ’ αρθρ.12 του Κ.Φ.Δ.

                       

 Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.Ε.2205/3-11-2021 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. σχετικό με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                                Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                     Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν.Γραμματέας                   

                               Δημήτριος Τζίμας                      Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη μορφή .pdf)