Αρ.Πρωτ.:462/28-8-2019. Θέμα:«Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 28-8-2019

         Αριθμ.πρωτ.462

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                  Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου

                       

     Σας αποστέλλουμε τη με αριθμ.1290/22-7-2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3149/8-8-2019 σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                              Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                         Η Πρόεδρος                             Η Γεν. Γραμματέας

           Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου           Θεανώ Μαρέτη

(Η ως άνω σχετ. απόφαση ΑΑΔΕ βρίσκεται στη μορφή .pdf)