Αρ.Πρωτ.:500/22-6-2020. Θέμα:«Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 22-6-2020

         Αριθμ.πρωτ.500

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

             Θέμα: Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου.

 

 Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ.1137/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚΒ’2423/18-6-2020) με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου», για να λάβετε γνώση.

 

                            Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς    

                         Η Πρόεδρος                               Η Γεν.Γραμματέας  

          Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου            Θεανώ Μαρέτη

(Η ως άνω σχετ. απόφαση βρίσκεται στη μορφή .pdf)