Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 49η/30-8-2019 «Αποδεικτικό καταβολής του φόρου κεφαλαίου - Τύπος και περιεχόμενο»

sima_sesse                                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49η

          Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 390

                                        Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                        της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Γεώργιος Ρούσκας, Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ.48/1.8.2019 εγκυκλίου μας (την οποία σας επανακοινοποιούμε) με θέμα «Απόφαση Α.Α.Δ.Ε υπ’αριθμ. Ε.2144/22-07-2019-Αποδεικτικό καταβολής του φόρου κεφαλαίου», επισημαίνουμε τα εξής:

Η συγκεκριμένη απόφαση του Α.Α.Δ.Ε. ουδεμία άμεση σχέση έχει με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Φ.Μ.Α, η οποία θα λάβει χώρα μετά από συνεννόηση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., την έναρξη πιλοτικής εφαρμογής αυτής και την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Επισημαίνεται ότι από 01.09.2019 και εφεξής η διαδικασία εξόφλησης του Φ.Μ.Α. θα είναι η εξής:

Οι συμβαλλόμενοι (πωλητής και αγοραστής) θα υποβάλλουν τη δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία θα την ελέγχει και θα εκδίδει τη σχετική ταυτότητα πληρωμής για την καταβολή του φόρου όπως γίνεται και σήμερα.

Μετά την υποβολή της δήλωσης οι συμβαλλόμενοι θα παραλαμβάνουν το αντίγραφο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μαζί με την ταυτότητα οφειλής. Η καταβολή του φόρου θα γίνεται στις τράπεζες αποκλειστικά και μόνο και στη συνέχεια, και εδώ είναι η νέα διαδικασία, ο αγοραστής θα υποχρεούται στην έκδοση του αποδεικτικού καταβολής του φόρου Φ.Μ.Α., με την οποία θα αποδεικνύεται η πλήρης εξόφληση του φόρου Φ.Μ.Α.

Εφεξής δεν θα είναι δυνατή λοιπόν η καταβολή του φόρου Φ.Μ.Α. σε όσα ταμεία Δ.Ο.Υ. λειτουργούν ακόμα.

Δεν θα απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή αντιγράφου της δήλωσης.

Η εκτύπωση του αποδεικτικού καταβολής θα είναι εφικτή από τον αγοραστή

με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών taxis στην αντίστοιχη εφαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών. Για την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού θα απαιτείται χρόνος 2 ή 3 ημερών και αυτό για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά δε από σχετικό αίτημά μας και αποδοχή αυτού από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η βεβαίωση είσπραξης του χρηματικού ποσού από το ΤAXIS μέσω των τραπεζών θα λαμβάνει χώρα την επόμενη μέρα απ’ την καταβολή του φόρου Φ.Μ.Α.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 30.08.2019 και έχουν εκδοθεί τα σχετικά διπλότυπα απ’ τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και τις έχουν παραλάβει οι ενδιαφερόμενοι, ισχύουν κανονικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη συμβολαίου και μετά την 01.09.2019. Σύμφωνα δε με την παρ. 3 της ως άνω Απόφασης που σας κοινοποιούμε, η μοναδική υποχρέωση του συμβολαιογράφου είναι η προσάρτηση του αποδεικτικού καταβολής στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσει. 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

    Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)