Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.128/18-3-2020 - Αίτημα προς τον κ.Υπουργό Δικαιοσύνης για προσωρινή διακοπή λειτουργίας των συμβολαιογραφικών γραφείων

sima_sesse                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Αθήνα, 18 Μαρτίου 2020

          Αριθμ. Πρωτ. 128

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 Η ΣΕΣΣΕ απέστειλε σήμερα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 127/18-3-2020 επιστολή προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, με θέμα «Αίτημα της ΣΕΣΣΕ για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας των συμβολαιογραφικών γραφείων», η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα προς ενημέρωσή σας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας