Αρ.Πρωτ.:247/25-4-2018. Θέμα:«Αναγραφή Αριθμού Μητρώου συμβολαιογράφων στις πράξεις ληξιαρχικού χαρακτήρα»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 25-4-2018                              

         Αριθμ.πρωτ.247

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Αναγραφή Αριθμού Μητρώου συμβολαιογράφων

          στις πράξεις ληξιαρχικού χαρακτήρα

 

   Προς διευκόλυνση της καταχώρησης συμβολαιογραφικών πράξεων στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής Ληξιαρχικών Πράξεων Μητρώου Πολιτών (πχ. σύμφωνο συμβίωσης, πράξη συναινετικού διαζυγίου…) παρακαλείσθε όπως αναγράφετε στις σχετικές πράξεις σας τον αριθμό μητρώου σας στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο.

 

                                           Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                  Η Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

                      Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου           Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης