Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/18-5-2020 - Παράταση προθεσμίας υποβολής στατιστικού πίνακα έτους 2019

sima_sesse                            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21η

           Αθήνα, 18 Μαΐου 2020

           Αριθμ. πρωτ. 231

                                           ΠΡΟΣ

                                           Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                           της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής στατιστικού πίνακα έτους 2019»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 14/2020 Εγκυκλίου μας σχετικά με την παράταση προθεσμιών για υποβολή κατάστασης διαθηκών και στατιστικού πίνακα έτους 2019, σας ενημερώνουμε, ότι το αρμόδιο Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης  της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) με το συνημμένο στην παρούσα υπ’ αριθμ. πρωτ. 3459/Β5-124/7-5-2020 σχετικό έγγραφό του καθόρισε ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του στατιστικού πίνακα έτους 2019 την 10η Ιουνίου 2020. Η υποβολή του στατιστικού πίνακα μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς, μέσω fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο ως άνω έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας