Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 51η/4-9-2019 «Σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων στα ελληνικά»

sima_sesse                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51η

          Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 393

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που  έχουν υποβληθεί στο Σύλλογο, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθ. 11 Ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων), το συμβολαιογραφικό έγγραφο γράφεται «ευανάγνωστα στα ελληνικά».  Συνεπώς, δεν είναι σύννομη η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής και κατ’ επέκταση ούτε η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και σε άλλη γλώσσα πλέον της ελληνικής υπό τον τύπο και τη μορφή της μετάφρασης του ελληνικού κειμένου στο αυτό έγγραφο .  

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας