Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 68η/24-11-2021 «Τύπος πληρεξουσίων – ενσωμάτωση σε αυτά φωτογραφίας του εντολέα»

sima_sesse                    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 68η

       Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2021

       Αριθμ. Πρωτ. 470

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Χρήστος Τερζίδης, Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Θράκης

 

ΘΕΜΑ: «Τύπος πληρεξουσίων – ενσωμάτωση σε αυτά φωτογραφίας του εντολέα»

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Περιήλθαν σε γνώση μας ότι σε αντίγραφα πληρεξουσίων εγγράφων που συντάχθηκαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε χώρα του εξωτερικού, οι συντάξαντες συμβολαιογράφοι επικόλλησαν και σφράγισαν ενσωματώνοντας σε αυτά φωτογραφία των εντολέων τους.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν είναι σύμφωνη με το τύπο σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν.2830/2000 ως ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντασσόμενες από τους συμβολαιογράφους πράξεις αποτελούν δημόσια έγγραφα, για τη σύνταξη των οποίων πρέπει να ακολουθείται απαρέγκλιτα η κείμενη νομοθεσία και ο τύπος που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και ότι ο ακολουθητέος τύπος της δικαιοπραξίας είναι αυτός που ορίζεται από το δίκαιο του Κράτους, στο οποίο πραγματοποιείται, και όχι του Κράτους, στο οποίο ενδεχομένως, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Συνεπώς, η επικόλληση και σφράγιση φωτογραφίας του εντολέα σε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο συνιστά πράξη μη σύννομη πραγματοποιούμενη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας, από την οποία σας καλούμε να απέχετε.

 

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας