Αρ.Πρωτ.:633/7-9-2020. Θέμα:«Επικαιροποίηση Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) στους πίνακες τιμών αντικειμενικών αξιών περιοχών της Χώρας»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 7-9-2020

          Αριθμ.πρωτ.633

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

          Θέμα: Επικαιροποίηση Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.)  

  

  Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας, την Υπουργική Απόφαση με αριθμ.93041 ΕΞ 2020/25-8-2020 (ΦΕΚ τ.Β΄ 3669/2-9-2020), που αφορά την επικαιροποίηση Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) στους πίνακες τιμών αντικειμενικών αξιών περιοχών της Χώρας.

 

                                   Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                             Η Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας

               Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου          Θεανώ Μαρέτη

(Η ως άνω σχετ. Υπουργική Απόφαση βρίσκεται στη μορφή .pdf)