Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.126/16-3-2020 - Περιορισμός λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11.3.2020 εκδοθείσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄)

sima_sesse                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

          Αριθμ. Πρωτ. 126

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Θέμα: «Περιορισμός λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11.3.2020 εκδοθείσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 863) η απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατά τη Συνεδρίαση 3708/15-3-2020, με θέμα «Περιορισμός λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11.3.2020 εκδοθείσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄)» που επισυνάπτεται στο παρόν.

  Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο ΦΕΚ.

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας