Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.243/5-9-2018 - Προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού συμβολαιογράφων έτους 2018

sima_sesse

 

           Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2018

           Αριθμ. Πρωτ. 243

                                    ΠΡΟΣ

                                    όλους τους Συμβολαιογράφους της

                                                                                      χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : κ. Ελένη Κοντογεώργου

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού συμβολαιογράφων έτους 2018.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 σας αποστέλλουμε συνημμένα την προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων έτους 2018, για να λάβετε γνώση. Το ακριβές πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων θα ανακοινωθεί προσεχώς.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Η προκήρυξη του διαγωνισμού βρίσκεται στη μορφή .pdf)