Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 24η/1-8-2018 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

sima_sesse                            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24η

      Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

      Αριθμ. Πρωτ. 210

                                   Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                   της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX          : 210 384 8335

Email       : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (19 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, Δ.Ο.Υ. Σερρών, Δ.Ο.Υ. Χανίων, Δ.Ο.Υ. Δράμας, Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π (3 έγγραφα),  ΚΕ.ΜΕ.Ε.Π., Δ.Ο.Υ. Λάρισα (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Έδεσσας (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και Δ.Ο.Υ. Ρόδου για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

    Γεώργιος Ρούσκας