Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 26η/14-9-2018 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

sima_sesse                        ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26η

        Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018

        Αριθμ. Πρωτ. 250

                                Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX          : 210 384 8335

Email       : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (26 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Α΄Πατρών, Δ.Ο.Υ. Βεροίας (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. Βόλου, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης,  Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Δράμας, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης (2 έγγραφα) για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

    Γεώργιος Ρούσκας