Πολεοδομικές Διατάξεις

05/10/2020

Αρ.Πρωτ.:694/2-10-2020. Θέμα:«Ταυτότητα κτιρίου ν.4495/2017»

download περισσότερα
05/10/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.381/28-9-2020 - Κοινοποίηση εγγράφων ΣΕΣΣΕ προς Υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με αυθαίρετα

download περισσότερα
05/10/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 26η/2-10-2020 - Ταυτότητα Κτιρίου από 01-10-2020 έως την έναρξη λειτουργίας του μητρώου του αρ. 62 ν. 4495/2017 (ταυτότητας κτιρίου)

download περισσότερα
06/08/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.324/5-8-2020 - Τροποποίηση άρ.98 Ν.4495/2017 – Ειδική μνεία για την τροποποίηση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις επέκτασης ή απομείωσης επιφάνειας οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

download περισσότερα
28/02/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 7η/26-2-2020 «Μη επιβολή κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α' 62), 4014/2011 (Α' 209) και 4178/2013 (Α' 174) σύμφωνα με το άρ.105 παρ.4 Ν.4495/2017»

download περισσότερα
24/01/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.36/23-1-2020 - Προσδιορισμός παλαιότητας κτισμάτων

download περισσότερα
06/12/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.520/5-12-2019 - Ν.4643/2019 (ΦΕΚ τ.Α΄ 193/3.12.2019) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις»

download περισσότερα
25/09/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.430/24-9-2019 - Αυθαίρετα

download περισσότερα
06/06/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 39η/5-6-2019 «Διαβίβαση διευκρινιστικής εγκυκλίου των διατάξεων του τμήματος Δ’ του Ν.4495/2017 με τίτλο "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ"»

download περισσότερα
03/07/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/3-7-2018 - Π.Δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ τ.Α΄ 114/29-6-2018)»

download περισσότερα
25/06/2018

Αρ.Πρωτ.:452/22-6-2018. Θέμα:«Κοινοποίηση του Ν.4546/2018 (ΦΕΚ τ.Α΄ 101/12-6-2018) - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό"»

download περισσότερα
31/05/2018

Αρ.Πρωτ.:395/31-5-2018. Θέμα:«Μελέτη στατικής επάρκειας»

download περισσότερα
15/11/2017

Αρ.Πρωτ.1064/15-11-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση ΚΥΑ με αριθμ.27454/2631/2017 Υπουργών Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με το Ν.4495/2017»

download περισσότερα
15/11/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 52η/15-11-2017 «Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/10-11-2017 (ΦΕΚ 3975 Β) – Υπαγωγή αυθαιρέτων στο Ν.4495/2017 και ισχύς βεβαιώσεων του Ν.4178/2013»

download περισσότερα
10/11/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.516/10-11-17 - Ισχύς βεβαιώσεων του Ν.4178/2013

download περισσότερα
08/11/2017

Αρ.Πρωτ.1050/6-11-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση Ν.4495/2017 (ΦΕΚ τ.Α’ 167/3-11-2017) - Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

download περισσότερα
08/11/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.509/8-11-17 σχετικά με την ισχύ των βεβαιώσεων του Ν.4178/2013

download περισσότερα
25/10/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 48η/24-10-2017 «Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν.4178/2013 μέχρι 3-11-2017»

download περισσότερα
20/10/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.485/20-10-17 - Ισχύς βεβαιώσεων Ν.4178/2013

download περισσότερα
22/09/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.440/21-9-17 - Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν.4178/2013

download περισσότερα
22/09/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 40η/22-9-2017 «Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν.4178/2013 μέχρι 23-10-2017»

download περισσότερα
20/09/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.434/19-9-17 - Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ για παράταση ισχύος του Ν.4178/2013

download περισσότερα
24/07/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 29η/24-7-2017 «Κ.Υ.Α. 32969/2017 (ΦΕΚ 2537 Β) – Παράταση προθεσμίας υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν.4178/2013»

download περισσότερα
19/06/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.295/15-6-17 - Νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα

download περισσότερα